VH 50 – turistické zajímavosti

Vodohospodářská 50 je především turistická akce. A turistika je sport, který na rozdíl od těch ostatních v sobě obsahuje prvek poznání. Na zvolených trasách budou účastníci pochodu navštěvovat různá místa, ke kterým bychom si něco pověděli:

CHKO Jeseníky – velkoplošné chráněné území vyhlášené r. 1969. Předmětem ochrany je krajina druhého nejvyššího pohoří ČR – horská tundra, pozůstatky ledovcové činnosti, vodstvo (řeky, rašeliniště). Celých 80% rozlohy tvoří lesy. Rozloha CHKO Jeseníky je 740 km².

Malá Morávka – obec v údolí řeky Moravice (645 ob.), pod kterou patří také místní část Karlov pod Pradědem. První zmínka o M. Morávce pochází z r. 1594, první zmínka o Karlově pak z r. 1680. Jedná se o významné turistické a lyžařské středisko v Jeseníkách.

Zajímavosti na pěší trase

Velký kotel (Velká kotlina) – na východních svazích druhé nejvyšší hory Vysoké hole se nachází kar modelovaný pleistocenním horským ledovcem. Na dně kotliny jsou pozůstatky ledovcové morény. Jedná se o jednu z druhově nejbohatších lokalit – největší přirozenou botanickou zahradu v ČR, roste zde cca 480 druhů cévnatých rostlin.

NS Velká kotlina - naučná stezka je dlouhá 6 km a sleduje modrou turistickou značku z Karlova p. P. na Ovčárnu. Byla vybudována v r. 1971, dnešní podobu získala v r. 2011. Na 11 zastaveních se turisté seznamují s geologií i živou přírodou tohoto mimořádně cenného území. Více ZDE

Řeka Moravice – pramení ve velkém kotli. Budeme-li měřit říční síť v ose toku, pramen Moravice je nejvzdálenějším místem od ústí řeky Odry Štětínské zátoky (888 km). Řeka protéká Hrubým a Nízkým Jeseníkem a ve městě Opava se vlévá do řeky Opavy. Na řece se nachází kaskáda vodních nádrží Slezská Harta, Kružberk, Podhradí.

Petrovy kameny – výrazný skalní útvar na severním úbočí Vysoké hole tvořený břidlicemi a rulou. Dnes nepřístupné, součást NPR Praděd. V minulosti byly místem čarodějnických sabatů.

Ovčárna – na místě původního seníku vznikla r. 1864 první salaš, kde se záhy začali scházet lesníci a profesoři se svými studenty. Brzy se zde začalo poskytovat občerstvení a noclehy. Původní Ovčárna r. 1910 vyhořela, v r. 1911 byla postavena znovu. R. 1932 byla přebudována na turistickou chatu, svou podobu si ponechala až do r. 1945. Od r. 1949 je v majetku ČS armády a slouží jako armádní zotavovna. Z Ovčárny jezdí autobusová kyvadlová doprava na parkoviště Hvězda (P5).

Chata Barborka – tur. chata na jižních svazích Pradědu v nadmořské výšce 1350 m n. m. Na jejím místě stávala od r. 1883 chýše. Chata byla zbudovaná v r. 1942, zmodernizovaná a rozšířena byla 1973. V r. 1948 zde vzniklo první stanoviště Horské služby v Jeseníkách. V blízkosti chaty pramení Bílá Opava.

Vrchol Pradědu (1492 m n. m.) – pátý nejvyšší bod ČR, nejvyšší bod Moravy a povodí Odry. V l. 1902 – 1913 byla na vrcholu postavena kamenná rozhledna, která se zřítila dne 2. 5. 1959. S výstavbou nového vysílače se začalo v r. 1968, dokončen byl r. 1983. Ve výšce 73 m nad povrchem se nachází vyhlídková plošina a je tak s výškou 1565 m nejvyšším veřejně přístupným místem v naší zemi (P3). Více ZDE.

NPR Praděd – významná přírodní rezervace zasahuje nejvyšší partie Jeseníků. Zaujímá kromě vrcholu samotného Pradědu také část hlavního hřebene, ledovcové kary a kotliny a údolí několika vodních toků. Předmětem ochrany jsou vzácné ekosystémy alpinského a subalpínského pásma a morfologické útvary.

NS Bílá Opava – naučná stezka přivádí turisty do horního toku Bílé Opavy, jedné ze zdrojnic řeky Opavy. Pro tento úsek řeky je charakteristická řada skalních výchozů, tůní a vodopádů. V r. 2004 byla oblast zasažena orkánem Kyril, který poničil málo odolný stejnověký smrkový les. Původní les v horní části zůstal téměř nepoškozen. Stezka je dlouhá 10,5 km, má 13 zastavení a tvoří ji dvě větve. Od chaty Ovčárna dojdeme k rozcestí Nad vodopády. Žlutá značka pokračuje kolem vody přes umělé lávky a žebříky. Tento úsek patří k technicky nejnáročnějším v Jeseníkách a za deště je obtížně schůdný. Modrá značka je vedena lesem nad vodopády. Více ZDE.

Karlova Studánka – první zmínka o dnešní obci (182 ob.) pochází z r. 1554. Jako samostatná obec vznikla však až k 1. lednu 1953 vyčleněním části území z katastrů obcí Suchá Rudná, Ludvíkov a Malá Morávka. Zdejší prameny byly k léčebným účelům využívány již od 17. stol. a v r. 1785 vznikly lázně. Nalezneme zde vývěry železitých kyselek a vod s obsahem sirovodíku. Důležitým faktorem je rovněž čistý vzduch. V Karlově Studánce se tak léčí zejména problémy cest dýchacích, cévní problémy a jsou vhodné pro odpočinek od každodenního uspěchaného života.

Hotel Slezský dům si zahrál ve filmu S Tebou mě baví svět. Naproti němu je venkovní geologická expozice. Velkou turistickou atrakcí je vysoký vodotrysk uprostřed jezírka u obecního úřadu, který v zimě vytváří ohromnou ledovou homolí, ze které neustále tryská voda.

Hvězda – sedlo 1 km od centra Karlovy Studánky. Křižovatka mnoha turistických a běžeckých tras. U parkoviště se nachází motorest (P5). Od Hvězdy na Ovčárnu jezdí kyvadlová autobusová doprava.

Velká kotlina Velká kotlina Petrovy kameny, Praděd vysílač na Pradědu chata Barborka
NS Bílá Opava Bílá Opava - vodopády Karlova Studánka - Slezský dům Karlova Studánka - restaurace Letní lázně

Zajímavosti na cyklotrase

Býv. chata Alfrédka – koncem 19. stol. nechal majitel janovického panství hrabě Alfréd Harrach postavit u pramene Stříbrného potoka nejprve malý srub, který byl později rozšířen. Říkalo se mu „lovecký zámeček“. Mezi světovými válkami byl objekt přestavěn na turistickou chatu a v r. 1933 ji získal do nájmu Klub českých turistů. Chata poprvé vyhořela v r. 1962. Po svém obnovení v 70. letech obnovena jako podniková chata spol. Kovohutě Břidličná. Na Velikonoce 2002 vyhořela do základů.

Skřítek – sedlo (876 m n. m.) Prochází jím silnice I/11. U motorestu (C1) východisko značených turistických pěších a běžkařských tras.

NPR Rašeliniště Skřítek – nachází se v nadmořské výšce 850 m n. m. Byla vyhlášena v r. 1955 a chrání vrchovištní rašeliniště pramenného typu, odtéká z něj Žlutý potok. Rozloha je 165 ha. Území je z velké části pokryto smrkovým lesem s nižším zakmeněním a hojně se zde vyskytuje také bříza karpatská.

Kamenný vrch (Kamenec) – výrazná vyvýšenina v Hanušovické vrchovině. Nalezneme zde výrazné výchozy. Z vyhlídkové dřevěné plošiny se naskýtají pěkné výhledy do okolí a na jesenické hřebeny.

Rabštejn – výrazný kopec v Hanušovické vrchovině s řadou izolovaných skal vysokých 30 – 40 m (Přední skály, Zadní skály). PP Rabštejn chrání přirozený jesenický bukový les s jedlí, javorem a jasanem. Ve skalách je zřícenina stejnojmenného hradu.

Chata Rabštejn – pod skalami byla počátkem 17. stol. postavena první hájenka, z níž se postupně stal samostatný statek. Na přelomu 18. a 19. stol. otevírá v přístavku hajný první výletní restauraci. Trvalé osídlení končí až po 2. sv. válce, ale v r. 1967 se opět využívá jako zázemí pro turisty a horolezce. V r. 2002 vyhořela, dnes opět slouží jako turistická chata (C2). Více ZDE.

Zámek Janovice – v l. 1520 – 1530 nechal Petr ze Žerotína postavit první tvrz. R. 1586 začalo s přestavbou na renesanční zámek. R. 1721 přešlo do vlastnictví Harrachů a následně došlo k pozdně barokní a následně klasicistní přestavbě. Dnešní podobu získal v l. 1827 – 1850, vnitřní úpravy probíhaly i v průběhu 19. a 20. stol. V části zámků dnes sídlí Lesy ČR, Lesní správa Janovice. Naproti zámku je objekt bývalého pivovaru z r. 1834. Původní pivovar sídlil v zámku. V přístřešku vedle zámku a býv. pivovaru je C3.

Muzeum turistických známek – fenomén turistických známek letos slaví již 20 let. Hlavním cílem bylo dostat děti na turisticky zajímavá místa. Myšlenka vznikla na chatě Švýcárna a známkovým místem s pořadovým č. 1 je Praděd, prvních deset známkových míst je z Jeseníků. Brzy si známky získaly oblibu i mezi turisty a staly se pěkným suvenýrem. Více ZDE.

Rozhledna Nová Ves – volně přístupná rozhledna byla postavena v r. 2014. Vyhlídková plošina je ve výšce 27,5 m a otevírá se z ní pohled zejména východním a jižním směrem na Bruntálsko. Za pěkného počasí mohou být vidět i Moravskoslezské Beskydy. U chaty restaurace Na vyhlídce.

motorest Skřítek chata Rabštejn zámek Janovice rozhledna Nová Ves