Pozvánka na 45. ročník Vodohospodářské padesátky

Státní podnik Povodí Odry Vás všechny srdečně zve na již. 45. ročník pochodu Vodohospodářská 50. Letošní setkání proběhne v Hrubém Jeseníku v okolí nejvyšší hory Praděd.

Termín: 14.-16.9.2018
Trasy: pěší okruh max. 32 km
cyklistický okruh 65 km
Start, cíl, registrace: Karlov pod Pradědem
Ubytování a stravování: penziony v Karlově pod Pradědem
Večírek: Karlov pod Pradědem
Účastnický poplatek: 1700 Kč
Ubytování s polopenzí: 1000 Kč
Startovné: 700 Kč

Informace o připravované akci budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách:

https://vh50.pod.cz/

Přihlašování: Jednotlivé výpravy budou rozděleny do skupin a ty se budou přihlašovat postupně ve dvou vlnách (viz. níže):
skupiny č. 1 a 2 29.1. - 16.2.2018
skupina č. 3 18.2. - 2.3.2018

Přihlášky zasílejte na adresu ondrej.burel@pod.cz.

Rozdělení výprav do skupin pro přihlašování

Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto akci v posledních několika letech se pořadatel z organizačních a prostorových důvodů rozhodl rozdělit výpravy do několika skupin. Přihlašování bude probíhat postupně ve dvou vlnách, přičemž přednost dostanou organizace, které se v nedávné minulosti (a to některé i opakovaně) podílely na pořadatelství této náročné akce. Další volná místa budou obsazena ostatními organizacemi.

Skupina č. 1 - termín přihlašování 29.1. - 16.2.2018

 • státní podniky Povodí
  • Povodí Odry, Povodí Moravy, Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře

Skupina č. 2 - termín přihlašování 29.1. - 16.2.2018

 • pořadatelé posledních ročníků + potvrzení pořadatelé budoucích ročníků
  • ČHMÚ, Vodní díla - TBD, a.s., Vodárenská akciová společnost, Moravská Vodárenská, a.s. Olomouc, ČEVAK, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
  • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Skupina č. 3 - termín přihlašování 19.2. - 2.3.2018

 • Organizace, které VH 50 dosud nepořádaly, nebo od jejichž pořadatelství uplynulo již více jak 20 let; ostatní organizace.
  • VÚV T.G.M., Vodní cesty, Ministerstvo životního prostředí, Sweco Hydroprojekt, VaK Hodonín, Vak Karlovy Vary, Středočeské vodárny, a.s. Kladno, Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Praha, ASIO, s.r.o., ENVI - PUR, s.r.o., Želivská provozní
  • ostatní organizace a jednotlivci, kteří nebyli výše uvedeni

Pokud se některá z výprav ze skupiny č. 1 a 2 nestihne přihlásit do 16.2.2018, může tak učinit do 2.3.2018. V tomto případě jí ale nebude garantováno místo. Přihlášky výprav ze skupiny č. 3 zaslané před 19.2.2018 nebudou brány na zřetel.