VH 50 2018 - trasy

Pro účastníky letošního ročníku VH 50 jsou připraveny dva okruhy - jeden pro pěší turisty, druhý pro cyklisty. Start i cíl pochodu bude v prostoru Apartmánů Praděd v Karlově pod Pradědem. Vše je shrnuto v účastnické brožuře.

Pěší trasa ( mapa online, mapa v PDF, mapa v GPX )

Pěší trasa vede výhradně po značených turistických trasách. Od startu u Apartmánů zahájíme pochod po vlastním značení po silnici dále do Karlova. Po cca 900 m u penzionu Antonie přejdeme most a napojíme se na modrou turistickou značku, po které budeme dále pokračovat proti proudu řeky Moravice. Cesta dále pokračuje směr Karlov, Moravice - Velký kotel, nástup - Nad Velkým kotlem - Ovčárna - odbočka na Praděd, vrchol (a zpět) - Ovčárna - pod Ovčárnou - Nad vodopády - Karlova Studánka. Mezi Ovčárnou a Karlovou Studánkou je trasa primárně vedena po modré značce. Alternativně je možno úsek absolvovat rovněž po žluté přes vodopády Bílé Opavy. Tato varianta je za nepříznivých povětrnostních podmínek obtížně schůdná a účastníci tudy půjdou výhradně na své vlastní nebezpečí.

Rovněž průchod lázeňskou obcí je veden výhradně po značených turistických trasách. Od rozcestníku Na Paloučku budou turisté přicházet po souběhu žluté a modré značky k přístřešku u silnice na Vidly. Po této silnici zabočí vpravo do Karlovy Studánky nejprve k parkovišti u apartmánů Hubertus. Po cca 0,5 km se nachází samotný střed města - rozc. Karlova Studánka, Džbán (naproti Hudebnímu pavilonu). Na tomto rozcestí se přejde na červenou značku, která prochází zástavbou a lesem až k motorestu Hvězda.

Z Hvězdy trasa pokračuje po červené turistické značce po silnici II/450 na Bruntál na rozcestí U školky, silnice - Ranná - M. Morávka, Rychta a dále po modré a žluté a po silnici směr Apartmány Praděd, kde je cíl.

Kontrolní stanoviště budou umístěna: P1 - na lesní cestě (v přístřešku) před nástupem na Velký kotel, P2 = P4 - dvojkontrola u restaurace Figura, P3 - na vrcholu Pradědu (vysílač), P5 - v motorestu Hvězda. V restauraci Figura je oběd.

Jedná se o okruh, který má celkovou (maximální) délku 32 km a to včetně odskoku na vrchol Pradědu, turisté jej však nemusí absolvovat celý. V úseku mezi Ovčárnou (P2 = P4) a motorestem Hvězda (P5) jezdí kyvadlová autobusová doprava. Další možnost zkrácení je od Hvězdy (P5) do Malé Morávky, kde rovněž jezdí veřejná doprava. U motorestu Hvězda je parkoviště, větší skupiny tedy mohou z kontroly P5 do cíle odjet vlastním autobusem.

Cíl pochodu je u Apartmánů Praděd. A je potřeba, aby pěší turisté dorazili až sem a to i v případě, že se rozhodnou cestu z Hvězdy do Karlova zkrátit např. autobusem.

Odjezdy autobusů

z Ovčárny směr Hvězda
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
z Hvězdy směr Malá Morávka
11:55, 12:49, 15:55, 16:04, 16:46, 17:14

Cyklotrasa ( mapa, mapa v PDF, mapa v GPX )

Okruh pro cyklisty je veden po značených cyklotrasách nebo po zpevněných lesních cestách. Z Karlova cyklisté vydají na cestu po trase č. 6077 až do údolí Stříbrného potoka. Trasa cyklojízdy pokračuje po zpevněné cestě na bývalou chatu Alfrédku, po zelené a žluté až k rozcestí Pod Zelenými kameny. V tomto místě krátce odbočí na neznačenou lesní komunikaci až k rozcestí Žlutý potok a dále po cyklotrase č. 6143 na motorest Skřítek. Cyklotrasa č. 6143 je od rozcestí Žlutý potok vedena souběžně s červenou turistickou značkou, přičemž první kilometr je to po lesní pěšině.

Za motorestem Skřítek je trasa vedena převážně po značených cestách směr Krtinec - Hvězda - Rabštejn. Z Rabštejna nás trasa přivede po žluté značce a cyklotrase č. 6261 do Janovic k zámku. Za Starou Vsí je okruh směrován po zpevněné lesní komunikaci údolím Staroveského potoka a dále po cyklotrase č. 6142 k rozhledně Nová Ves. Poslední úsek pokračuje nejprve po lesní komunikaci a žluté turistické značce až k rozcestí Nad Karlovem, kde se trasa stáčí vlevo na lesní komunikaci na konec Karlova k penzionu Zátiší. Posledních cca 2,5 km se budou cyklisté vracet po stejné trase jako na začátku okruhu.

Kontrolní stanoviště budou: C1 - parkoviště u motorestu Skřítek, C2 - penzion Rabštejn, C3 - altánek u zámku v Janovicích. Oběd bude podáván na penzionu Rabštejn. Délka celého okruhu je 65 km. Pro cyklistický okruh doporučujeme zvolit horské kolo. Na trekovém kole mohou být některé úseky zvládnutelné s menšími obtížemi.

U motorestu Skřítek budou cyklisté křížit komunikaci I/11. Na tomto místě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti silničního provozu.

Kontrolní stanoviště s časem provozu

START apartmány Praděd 7:30 - 9:00 0 km
P1 Pod Velkým kotlem 8:30 - 11:00 5 km
P2 / P4 Figura / Ovčárna 9:00 - 15:00 9 km
P3 vrchol Pradědu 10:00 - 14:00 12 km
P5 parkoviště Hvězda 13:30 - 16:30 23 km
C1 motorest Skřítek 9:00 - 11:30 24 km
C2 penzion Rabštejn 11:00 - 14:00 33 km
C3 zámek Janovice 12:00 - 16:00 48 km
CÍL apartmány Praděd 14:30 - 17:30 31 / 65 km

Body záchrany

Ve spolupráci s Lesy ČR Vás chceme informovat o tzv. bodech záchrany. Jedná se většinou o rozcestníky pro snadnější přivolání první pomoci, popř. horské služby.

Horská služba

stanice Karlov
601 302 613
stanice Ovčárna
601 302 612
stanice Skřítek
601 302 614
NON-STOP SOS
+420 1210

Účastníci Vodohospodářské 50 jsou si vědomi níže uvedených skutečností:

 1. Akce se každý účastní výhradně na své riziko a je mu dobře znám jeho zdravotní stav. Zájemci si mohou uzavřít komerční pojištění.
 2. Pohyb po veřejných komunikacích, lesních cestách, komunikacích a pěšinách je na vlastní nebezpečí.
 3. Účastníci pochodu se budou pohybovat pokud možno po značených turistických a cyklistických trasách, nebo trasách, které vyznačil pořadatel.
 4. V lesích platí zákaz rozdělávání ohně, kouření, rušení klidu a ticha, nocování v mysliveckých zařízeních.
 5. Turistické okruhy jsou vedeny po značených turistických trasách, cyklotrasách nebo lesních komunikacích. Je zakázáno vstupovat do oplocených míst.
 6. Platí zákaz znečišťovat les odpady a odpadky. Dodržujte zásadu "Co sis přines, to si odnes".
 7. V lesích může probíhat hospodářská činnost. Vstupovat do porostů, v nichž probíhají těžební práce je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
 8. Není dovoleno se přibližovat do míst s těžbou dřeva na vzdálenost kratší než 50 m, do míst, kde dochází k nakládání dřeva na automobily pak na kratší vzdálenost než 20 m.

Doporučené vybavení jízdního kola a cyklisty

 1. Dvě na sobě nezávislé brzdy.
 2. Zadní červená odrazka, může být kombinována se zadní červenou svítilnou. Za snížené viditelnosti je povinná červená svítilna, která může být nahrazena blikajícím červeným světlem.
 3. Přední bílou odrazkou, kterou lze nahradit odrazkami na oděvu. Za snížené viditelnosti je žádoucí přední bílé světlo.
 4. Oranžové odrazky na paprscích kol. Je možno je nahradit odrazovými materiály na paprscích, plášti nebo blatnících.
 5. Zdroj elektrické energie při snížené viditelnosti (dynamo, baterie).
 6. Oranžové odrazky na obou stranách pedálů.
 7. Z důvodu viditelnosti doporučujeme jezdit ve výrazném a pestrém oblečení.
 8. Ochranná přílba je povinná pro osoby do 18 let, ale doporučujeme ji všem účastníkům.
 9. Doporučujeme další ochranné pomůcky, zejm. brýle a cyklistické rukavice.